Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

 

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met ongewenst gedrag. Een verplichte VOG is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. De VOG is niet het wondermiddel om ongewenst gedrag binnen Scouting te voorkomen, maar het zorgt er wel voor dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen - en daardoor bij Justitie bekend zijn - niet bij Scouting aan de slag kunnen.

 

Ook bij de Ridder Magnus Groep is een VOG verplicht voor alle leidinggevenden, bestuursleden en overige kaderleden. Dit betekent dat - wanneer iemand voor de eerste keer binnen Scouting in functie treedt - de Ridder Magnus Groep voor deze persoon een VOG moet vragen, voordat hij of zij kan worden benoemd als leiding/ bestuurslid. Bij de aanvraag wordt de persoon gescreend op de 4 functiegebieden Informatie, Geld, Aansturen organisatie (of een deel daarvan) en Personen.

 

Om een VOG aan te kunnen vragen, moet de ledenadministratie een aantal persoonsgegevens door geven aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit betreft de voorletter(s), achternaam en het persoonlijke e-mailadres wat staat vermeld in ScoutsOnline. De VOG wordt na ontvangst door de ledenadministratie geregistreerd in SOL, zie tabblad VOG onder het kopje “Mijn basisgegevens” en het originele papieren VOG wordt bewaart bij de ledenadministratie zolang de vrijwilliger lid is van de Ridder Magnus Groep.