Financiële minima

Ondanks dat Scouting een van de meest goedkope vormen van georganiseerde vrijetijdsbesteding voor kinderen is, is het betalen van de contributie, de Scoutfit, het kampgeld of de kampuitrusting voor sommige ouders een knelpunt. Het is niet haalbaar en financieel gezond om daar als vereniging je contributie op af te stemmen. Wel zijn er verschillende mogelijkheden om Scouting ook voor deze kinderen mogelijk te maken.

De regelingen die Scouting voor kinderen uit financieel minder daadkrachtige gezinnen mogelijk maken kun je zien als een vangnet. Biedt de ene regeling in het specifieke geval geen uitkomst? Dan kun je aanspraak maken op de andere regeling.  Heb je specifieke vragen over dit onderwerp? Neem contact op met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Mogelijkheid 1: Eigen regeling in de groep

Als groep kun je ervoor kiezen een eigen regeling in het leven te roepen. In veel gevallen is dit de meest snelle en effectieve weg. In de meeste groepen is er vaak maar een enkel lid dat niet in staat is de contributie en/of het geld voor activiteiten als kampen te betalen. Door jaarlijks een bedrag in de begroting te reserveren kan je als groep een lid een steuntje in de rug geven (een soort eigen fonds). Een andere optie zou kunnen zijn om flexibele contributie en/of kampgeld in te voeren. Een voorbeeld van een groep in hun boodschap naar de ouders/verzorgers bij de laatste contributie verhoging:

" We streven ernaar om de maandelijkse bijdrage zo laag mogelijk te houden, zodat het lidmaatschap voor iedereen betaalbaar kan zijn. Aangezien de kosten naar verwachting zullen stijgen en de opbrengsten uit subsidies gaan afnemen zijn we genoodzaakt om de prijs van het lidmaatschap te verhogen. We horen verschillende verhalen over deze prijs, er zijn mensen die best moeite hebben om de maandelijkse bijdrage op te hoesten en er zijn mensen die het bedrag juist erg laag vinden (in vergelijking met bijvoorbeeld een sportclub). Aangezien wij de afgelopen jaren positieve ervaring hebben opgedaan met het flexibele kamp geld willen wij dit nu ook gaan invoeren voor het lidmaatschap. We geven hieronder een minimum en maximum bedrag per maand aan, en laten aan u over wat u wilt betalen. Als er ouders zijn die al moeite hebben om de huidige (minimum) contributie te betalen horen we dat ook graag, want Scouting moet voor alle kinderen toegankelijk zijn.”

Als je als groep geen eigen regeling hebt of daar geen mogelijkheid toe ziet, dan zijn er nog andere opties om kinderen uit minimagezinnen te helpen. Bijvoorbeeld via de gemeente, landelijk fondsen en Scouting Nederland.

Mogelijkheid 2: Subsidieregeling van de gemeente

Hierin heb je als groep geen actieve rol, maar je kunt ouders wel in de juiste richting wijzen. Het is daarvoor handig om na te gaan welke mogelijkheden in jullie gemeente aanwezig zijn. Zorg er daarnaast (samen met de andere groepen in je gemeente) voor dat je groep bij de gemeente en bij maatschappelijke teams bekend is als interessante optie voor kinderen uit minimagezinnen die op zoek zijn naar een vorm van vrijetijdsbesteding Veel gemeenten hebben een regeling die minima tegemoet komt in de kosten van een sport of hobby. In de meeste gevallen heeft men de mogelijkheid om een deel van de kosten te declareren. Soms wordt er gebruik gemaakt van een speciale kortingskaart, zoals de ‘U-pas’ in Utrecht en omgeving. Om aanspraak te kunnen maken op dergelijke regeling geldt vaak als norm een inkomen dat lager is dan 110% of 120% van de bijstandsuitkering. De aanvraag moet gedaan worden door (de ouders van) het lid en moet worden gedaan bij de gemeente waarin het jeugdlid woont, ook als deze lid is van een Scoutinggroep in een andere gemeente.  

Mogelijkheid 3: Jeugd Sport Fonds / Jeugd Cultuur Fonds

Het Jeugd Sport Fonds / Jeugd Cultuur Fonds is een landelijke organisatie die sport of cultuur voor kinderen uit minimagezinnen mogelijk maakt. Veel gemeenten zijn aangesloten bij deze fondsen. Er wordt gewerkt met lokale intermediairs (zoals docenten, schoolartsen e.d.) die aanvragen behandelen. Afhankelijk van de afspraken die er op lokaal niveau zijn gemaakt, wordt Scouting wel of niet binnen de regeling van deze fondsen vergoed. Het is de moeite waard om als groep te informeren of dergelijke regelingen ook in jullie gemeente gelden, en of ook lidmaatschap van de Scoutinggroep onder de regeling valt. In dat geval betaalt het fonds de contributie en andere noodzakelijke zaken zoals kleding of materiaal.   Meer informatie over het Jeugd Sport Fonds of Jeugd Cultuur Fonds.

Mogelijkheid 4: Nationaal Fonds Kinderhulp

Waar een eigen regeling, ondersteuning van de gemeente of bijdrage van het Jeugd Sport Fonds / Jeugd Cultuur Fonds niet mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op een bijdrage van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Het fonds helpt ongeveer 100.000 kinderen per jaar. Een aanvraag kan gedaan worden door een maatschappelijke organisatie of een gemeentelijk team die de situatie van het betreffende kind kent. Via de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van het Nationaal Fonds Kinderhulp kun je checken welke organisatie(s) in jouw woonplaats de aanvraag kan verzorgen. Meer informatie.

Mogelijkheid 5: Bij Scouting horen alle kinderen er bij! (deze regeling wordt op dit moment geëvalueerd en is hierdoor niet beschikbaar. Voor vragen kunt u bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. terecht)

Omdat geld geen spelbreker mag zijn, is er voor ouders en Scoutinggroepen de mogelijkheid om samen een tegemoetkoming in kosten aan te vragen bij Scouting Nederland. Dat kan op het moment als de hierboven genoemde mogelijkheden geen of onvoldoende oplossing bieden. Het project Bij Scouting horen alle kinderen erbij! zorgt ervoor dat er aanvullende mogelijkheden zijn als kinderen door de financiële situatie thuis toch buiten de boot dreigen te vallen. 

Denk daarbij aan een Scoutfit, kampuitrusting of een bijdrage in kampgeld of contributie. Dit geld is alleen beschikbaar als andere beschikbare subsidies en tegemoetkomingen, bijvoorbeeld van de gemeente of fondsen, geen afdoende oplossing bieden. Klik hier voor meer informatie over dit project en voor het aanvraagformulier